DUBROVNIK,
KONAVLE,
ŽUPA,
PRIMORJE
 
Javno izlaganje o UPU Bosanka
  20/02/2012  
Javno izlaganje o o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja "Bosanka" održat će se 23. veljače 2012. godine u 17.00 sati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog plana mogu se dati:

♦ u zapisnik postavljanjem pitanja na javnom izlaganju,
♦ upisati u Knjigu primjedbi koja će biti izložena uz Prijedlog plana u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, te
♦ dostaviti u pisanom obliku od 7. veljače do zaključno 9. ožujka 2012. godine na adresu:

Grad Dubrovnik
Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša
Pred Dvorom 1
20000 Dubrovnik

Prijedlozi i primjedbe moraju biti dostavljeni u roku i čitko napisani, te moraju sadržavati ime, prezime, adresu i potpis podnositelja. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.


 
   
print / e-mail